قطار بخار، قطار رویایی – رنگ‌ها

بیایید همه با هم سوار قطاری رویایی بشویم با رنگین‌کمانی از واگن‌ها و حیواناتی دوست‌داشتنی که کارکنان آن هستند! رنگ‌های زنده و متن آهنگین این کتاب تجرب

توضیحات

بیایید همه با هم سوار قطاری رویایی بشویم با رنگین‌کمانی از واگن‌ها و حیواناتی دوست‌داشتنی که کارکنان آن هستند! رنگ‌های زنده و متن آهنگین این کتاب تجربه‌ی آموختن رنگ‌ها را برای کوچولوترین خواننده‌ها به یاد ماندنی می‌کند!