قایق بودن چه حسی دارد

گاهی اوقات قایق بودن پُر از ماجراجویی‌ است و چیزی جز با آرامش شنا کردن در دریاهای آزاد نیست، اما گاهی مسافرها جر و بحث می‌کنند و تو را از مسیر خارج م

توضیحات

گاهی اوقات قایق بودن پُر از ماجراجویی‌ است و چیزی جز با آرامش شنا کردن در دریاهای آزاد نیست، اما گاهی مسافرها جر و بحث می‌کنند و تو را از مسیر خارج می‌کنند. هنگامی که به این سو و آن سو می‌روی، آیا کار گروهی آن‌ها به تو این قدرت را می‌دهد که از عهده‌ی مشکلات بربیایی؟