فروزن

وقتی سرزمینی که آنا دوستش می‌دارد گرفتار زمستان ابدی می‌شود، بر عهده‌ی اوست که به همراه جوانی به نام کریستوف که در کوهستان زندگی می‌کند، ماجرایی پر از

توضیحات

وقتی سرزمینی که آنا دوستش می‌دارد گرفتار زمستان ابدی می‌شود، بر عهده‌ی اوست که به همراه جوانی به نام کریستوف که در کوهستان زندگی می‌کند، ماجرایی پر از خطر و موجودات جادویی و یک آدم‌برفی دوست‌داشتی را آغاز کنند تا خواهر آنا، ملکه‌ی برفی را بیابند.