فروزن – پیش به سوی تجربه‌های جدید – قسمت ۳

جستجوی آنا و ماری برای شغل ایده‌آل پای آن‌ها را به معمای محموله‌های گمشده‌ی کشتی‌ها باز می‌کند و آن‌ها باید از خراب‌تر شدن اوضاع جلوگیری کنند. در همین

توضیحات

جستجوی آنا و ماری برای شغل ایده‌آل پای آن‌ها را به معمای محموله‌های گمشده‌ی کشتی‌ها باز می‌کند و آن‌ها باید از خراب‌تر شدن اوضاع جلوگیری کنند. در همین حال، حیواناتِ جنگل سر از دهکده درمی‌آورند! اِلسا باید راهی برای مذاکره با پادشاه‌نشین همسایه بیابد و حیوانات را به زیستگاه جنگلی‌شان بازگرداند…