فروزن – پیش به سوی تجربه‌های جدید – قسمت ۲

آنا و دوست تازه‌اش، ماری، شغل‌های مختلفی را در آرِندِل تجربه می‌کنند، از پختن کیک در شیرینی‌پزی گرفته، تا مغازه‌داری و شکستن یخ… یافتن شغل مطلوب به

توضیحات

آنا و دوست تازه‌اش، ماری، شغل‌های مختلفی را در آرِندِل تجربه می‌کنند، از پختن کیک در شیرینی‌پزی گرفته، تا مغازه‌داری و شکستن یخ… یافتن شغل مطلوب به این سادگی‌ها نیست. در همین حال، اِلسا بیش از پیش درگیر ماجرای مرموز جنگل غربی می‌شود!