فروزن – پیش به سوی تجربه‌های جدید – قسمت ۱

اوضاع به‌هم ریخته: حیوانی وحشی در کوچه‌های دهکده جولان می‌دهد، در جنگل هم خرابکاری‌هایی در جریان است و تنش با شاه‌نشینِ همسایه هم بالا گرفته. خوشبختان

توضیحات

اوضاع به‌هم ریخته: حیوانی وحشی در کوچه‌های دهکده جولان می‌دهد، در جنگل هم خرابکاری‌هایی در جریان است و تنش با شاه‌نشینِ همسایه هم بالا گرفته. خوشبختانه اولاف، کریستوف… و یک زن جوانِ مرموز و ماجراجو ملکه و شاهدخت را یاری می‌کنند!