فروزن – قهرمان درون – قسمت ۲

شام کوچک آنا، اِلسا، کریستف و اولاف به میانه‌اش می‌رسد، اما از مهمان مخصوصشان خبری نیست که نیست. هِدا گم شده و آن‌ها تقسیم می‌شوند تا پیدایش کنند. اِل

توضیحات

شام کوچک آنا، اِلسا، کریستف و اولاف به میانه‌اش می‌رسد، اما از مهمان مخصوصشان خبری نیست که نیست. هِدا گم شده و آن‌ها تقسیم می‌شوند تا پیدایش کنند. اِلسا و اولاف دهکده را می‌گردند و آنا و کریستف کوهستان را؛ و در آنجا از نصیحت‌های ترول‌ها بهره‌مند می‌شوند و ضمناً پی می‌برند که چرا هِدا ناپدید شده است.