فروزن – سالنامه

در سرزمین کوچک آرِندِل، اولاف، کریستوف و اِسوِن خیلی اوقات قصر را ترک می‌کنند تا ماجراهایی باورنکردنی را از سر بگذرانند. با آن‌ها در جنگلی شمالی همرا

توضیحات

در سرزمین کوچک آرِندِل، اولاف، کریستوف و اِسوِن خیلی اوقات قصر را ترک می‌کنند تا ماجراهایی باورنکردنی را از سر بگذرانند. با آن‌ها در جنگلی شمالی همراه شوید وقتی با یک هیولا مواجه می‌شوند، یا در رقابت هیجان‌انگیز سورتمه‌رانی با دوکِ وِسِلتون. و همراه اولاف شوید و با ماهی‌گیری او توی یخ سرگرم شوید و به دوستانش در حل کردنِ یک راز کمک کنید: چه کسی تمام آذوقه‌ی آن‌ها را دزدیده است؟