فروزن – راه به هم رسیدن – قسمت ۳

دوستان ما که در کوهستان جداافتاده و سرگشته‌اند، می‌کوشند تا به جشن برداشت برسند و امیدوارند که آنجا دوباره همدیگر را بیابند و کای و برادر سال‌ها گمگشت

توضیحات

دوستان ما که در کوهستان جداافتاده و سرگشته‌اند، می‌کوشند تا به جشن برداشت برسند و امیدوارند که آنجا دوباره همدیگر را بیابند و کای و برادر سال‌ها گمگشته‌اش را به هم برسانند.