فروزن – راه به هم رسیدن – قسمت ۲

پس از حادثه‌ای ناگوار در راه رسیدن به جشن برداشت، همسفران از هم جدا می‌افتند. اِلسا و کریستف در جنگل به یک دختر و خانواده‌اش بر می‌خورند که شاید بتوان

توضیحات

پس از حادثه‌ای ناگوار در راه رسیدن به جشن برداشت، همسفران از هم جدا می‌افتند. اِلسا و کریستف در جنگل به یک دختر و خانواده‌اش بر می‌خورند که شاید بتوانند به آن‌دو کمک کنند… در همین حال، آنا، کای، اِسوِن و اولاف در روستایی نزدیک پرس‌و‌جو می کنند تا بلکه وسیله‌ای برای رسیدن به اسنوب بیابند و به باقی گروه ملحق شوند و کای و برادرِ سال‌ها گمگشته‌اش را به هم برسانند.