فروزن – راه به هم رسیدن – قسمت ۱

آنا و اِلسا به جشن برداشت در سرزمین اسنوب دعوت شده‌اند! هنوز چیز زیادی از این سرزمین دوردست نشناخته‌اند که پی می‌برند کای برادری در آنجا دارد که سال‌ه

توضیحات

آنا و اِلسا به جشن برداشت در سرزمین اسنوب دعوت شده‌اند! هنوز چیز زیادی از این سرزمین دوردست نشناخته‌اند که پی می‌برند کای برادری در آنجا دارد که سال‌هاست از او بی‌خبر است! این آغاز ماجرای آن‌ها برای به هم رساندن دو برادر است… در راه به هم رسیدن، به خواهران آرِندِل، و همچنین کای، اولاف، کریستف و اِسوِن ملحق شوید تا در هر پیچش داستان و خم راه غافلگیر شوید.