علاءالدین – مسابقه‌ی کویر

هر سال مسابقه‌ی سوارکاری بینِ دو پادشاهیِ عقربه و زَقربه برگزار می‌شود. سه سالِ پیاپی است که زقربه با اسبِ تیز‌پای شاهزاده‌اش، جنگجوی کویر، به قهرمانی

    هر سال مسابقه‌ی سوارکاری بینِ دو پادشاهیِ عقربه و زَقربه برگزار می‌شود. سه سالِ پیاپی است که زقربه با اسبِ تیز‌پای شاهزاده‌اش، جنگجوی کویر، به قهرمانی می‌رسد اما امسال جاسمین از پدرش خواست تا اجازه بدهد او با نیمه‌شب، اسبِ شخصیِ چابکش، در مسابقه شرکت کند. سلطان این اجازه را به او نمی‌دهد، بنابراین علاء‌الدین دست به دامانِ غولِ چراغِ جادو می‌شود….