عصر یخبندان – گذشته، حال، آینده

قصه‌ی جشن و قصه‌ی تعطیلات! سید با یادآوری اینکه سال گذشته چه کمک بزرگی به برپایی جشن کریسمس کرده، تصمیم می‌گیرد به دیدار بابا نوئل در قطب شمال برود و

توضیحات

قصه‌ی جشن و قصه‌ی تعطیلات! سید با یادآوری اینکه سال گذشته چه کمک بزرگی به برپایی جشن کریسمس کرده، تصمیم می‌گیرد به دیدار بابا نوئل در قطب شمال برود و باری دیگر در برپایی جشن سال نو کمک‌حال بقیه باشد! قبل از آنکه از دست کسی کاری بربیاید، او به سراغ جعبه‌ی جادویی بابا نوئل می‌رود… و نسخه‌های گذشته، حال و آینده‌ی خودش را می‌بیند! یک قصه‌ی کریسمسی جذاب با حضور شخصیت‌های محبوب عصر یخبندان!