عصر یخبندان – در یخ مانده

اِسکرَت و گله‌اش پرقدرت‌تر از همیشه برگشته‌اند! دوستان ماقبل تاریخی: مَندی، ماموت پشمالو- سید، تنبل مشنگ- دیه‌گو، ببر دندان خنجری- اِسکرَت، سنجاب دندا

توضیحات

اِسکرَت و گله‌اش پرقدرت‌تر از همیشه برگشته‌اند! دوستان ماقبل تاریخی: مَندی، ماموت پشمالو- سید، تنبل مشنگ- دیه‌گو، ببر دندان خنجری- اِسکرَت، سنجاب دندان خنجری و بقیه‌ی رفقای باستانی دوباره به هم پیوسته‌اند تا…