عصر یخبندان – در جستجوی گنج

اسکرَت و گله‌اش پرقدرت‌تر از همیشه برگشته‌اند! دوستان ماقبل تاریخی: مانی، ماموت پشمالو- سید، تنبل مشنگ- دیه‌گو، ببر دندان خنجری- اسکرت، سنجاب دندان خن

توضیحات

اسکرَت و گله‌اش پرقدرت‌تر از همیشه برگشته‌اند! دوستان ماقبل تاریخی: مانی، ماموت پشمالو- سید، تنبل مشنگ- دیه‌گو، ببر دندان خنجری- اسکرت، سنجاب دندان خنجری و بقیه‌ی رفقای دوران پارینه‌سنگی دوباره به هم پیوسته‌اند تا یک ماجراجویی یخی دیگر را از سر بگذرانند.