عصر یخبندان – آسمون غرمبه

شخصیت‌های محبوب شما در فیلم عصر یخبندان در شکل و شمایلی ماقبل تاریخی بازگشته‌اند. سید تنبل، مَندی ماموت، دیه‌گو ببر دندان خنجری و اسکرَت سنجاب دندان خ

توضیحات

شخصیت‌های محبوب شما در فیلم عصر یخبندان در شکل و شمایلی ماقبل تاریخی بازگشته‌اند. سید تنبل، مَندی ماموت، دیه‌گو ببر دندان خنجری و اسکرَت سنجاب دندان خنجری وارد ماجراهای خواندنی جدیدی می‌شوند. با آشنایی با موجودات دریایی جدید و دزدان دریایی، زندگی این گله‌ی بامزه هرگز خسته‌کننده نیست!