عشق مویی

موهای زوری اختیارشان دست خودشان است. به هر طرف گره می‌خورند و فر می‌خورند. زوری می‌داند که موهایش زیبایند. وقتی که مامانی موهای زوری را درست می‌کند، ا

    موهای زوری اختیارشان دست خودشان است. به هر طرف گره می‌خورند و فر می‌خورند. زوری می‌داند که موهایش زیبایند. وقتی که مامانی موهای زوری را درست می‌کند، او حس می‌کند یک ابرقهرمان است. اما وقتی مامانی خانه نیست، این وظیفه‌ی بابایی است که جایگزینش شود! و اگرچه که او هنوز جای پیشرفت دارد، اما عاشق زوری‌اش است و هر کاری می‌کند تا او و موهایش را خوشحال کند.
    عشق مویی، داستانی لطیف و تأثیرگذاراست در راستای دوست داشتن موهای طبیعی خودمان و عشق باباها و دخترهای سرتاسر دنیا.