عدالت فضایی

سوپرمن و بتمن به تعطیلات می‌روند و شهر و خانه را به بقیه‌ی ابرقهرمان‌ها می‌سپارند. به نظر اوضاع آرام و بی‌مشکل است. ابرقهرمان‌ها سرگرم تماشای تلویزیون

توضیحات

سوپرمن و بتمن به تعطیلات می‌روند و شهر و خانه را به بقیه‌ی ابرقهرمان‌ها می‌سپارند. به نظر اوضاع آرام و بی‌مشکل است. ابرقهرمان‌ها سرگرم تماشای تلویزیون هستند. اما خیلی زود می‌فهمند که امن بودن شهر و زمین به این معنا نیست که در فضا هم اوضاع امن و امان است. اما چطور می‌توانند در غیاب سوپرمن و بتمن از پس جنگی فضایی بربیایند؟