طناب را ببر

قبل از آنکه ایوان متوجه بشود، آشپزخانه‌ (و زندگی‌اش) توسط یک موجود شیرین، کوچک و سبز زیر و رو می‌شود. این موجود اشتهای بی‌پایانی برای شیرینی‌جات و است

توضیحات

قبل از آنکه ایوان متوجه بشود، آشپزخانه‌ (و زندگی‌اش) توسط یک موجود شیرین، کوچک و سبز زیر و رو می‌شود. این موجود اشتهای بی‌پایانی برای شیرینی‌جات و استعدادی خاص برای افتادن توی دردسرهای جدی دارد… چیزی که برای ایوان مشکل است، چرا که تا حالا بستن کفش‌هایش همه‌ی دردسری بوده که می‌توانسته تحمل کند!