شکار فکرها

آیا تا به‌حال یک فکر ناخوشایند داشته‌اید که هرچه تلاش کرده باشید نتوانسته باشید آن را از خودتان دور کنید؟
این داستان جذابِ دختر کوچکی که نمی‌تواند فکر

توضیحات

آیا تا به‌حال یک فکر ناخوشایند داشته‌اید که هرچه تلاش کرده باشید نتوانسته باشید آن را از خودتان دور کنید؟
این داستان جذابِ دختر کوچکی که نمی‌تواند فکرش را به‌آسانی از سرش بیرون کند، به هر کودکی که از غم یا اضطراب رنج می‌برد، می‌آموزد که چگونه فکرهای ناخواسته را بشناسد، به آن‌ها مهربانی کند و بعد آگاهانه بگذارد که از سرش بیرون بروند…