شوالیه‌ای که گفت «نه!»

شوالیه‌ای که گفت «نه» پسر جوانی است به نام ند. ند یک شوالیه‌ی جوان و تنها بچه‌ی توی دهکده‌شان است. پدر و مادر ند و سایر مردم دهکده همیشه از ند می‌خواه

توضیحات

شوالیه‌ای که گفت «نه» پسر جوانی است به نام ند. ند یک شوالیه‌ی جوان و تنها بچه‌ی توی دهکده‌شان است. پدر و مادر ند و سایر مردم دهکده همیشه از ند می‌خواهند که کارهایی را برایشان انجام دهد. ند هم همیشه پسر مؤدبی است، تا اینکه…