شهر را بسازیم! – شهر لگو

کلاه‌های ایمنی خود را سر کنید تا همه با هم شهر را بسازیم! این کامیون‌های بزرگ می‌توانند هر بارِ کوچک و بزرگی را جابه‌جا کنند. با مهندسان و معماران قصه

توضیحات

کلاه‌های ایمنی خود را سر کنید تا همه با هم شهر را بسازیم! این کامیون‌های بزرگ می‌توانند هر بارِ کوچک و بزرگی را جابه‌جا کنند. با مهندسان و معماران قصه همراه شوید تا کار ساخت‌وساز را هرچه زودتر تمام کنیم!