شقایق و شکوفه‌ها

وقتی آخرین پارک شهر قرار است بسته ‌شود، شقایق می‌داند که او و شکوفه‌ها باید کاری بکنند.
این گل‌ها که دوستان صمیمی هستند، هرجا که می‌روند، جادویشان را

توضیحات

وقتی آخرین پارک شهر قرار است بسته ‌شود، شقایق می‌داند که او و شکوفه‌ها باید کاری بکنند.
این گل‌ها که دوستان صمیمی هستند، هرجا که می‌روند، جادویشان را پخش می‌کنند و به مأموریتشان که پراکندن بذر شادی است سرعت می‌بخشند. آیا آن‌ها می‌توانند پارک را نجات دهند؟

داستانی الهام‌بخش که نشان می‌دهد حتی یک چیز کوچک هم می‌تواند اثری بزرگ داشته باشد.