شب به‌خیر دیگه!

خرس خیلی خسته‌ است. تنها چیزی که می‌خواهد این است که بخوابد.
اردک کاملاً بیدار است. تنها چیزی که می‌خواهد این است که با خرس… وقت بگذراند.
آیا خرس می

توضیحات

خرس خیلی خسته‌ است. تنها چیزی که می‌خواهد این است که بخوابد.
اردک کاملاً بیدار است. تنها چیزی که می‌خواهد این است که با خرس… وقت بگذراند.
آیا خرس می‌تواند بالاخره کمی بخوابد؟
جوری جان، نویسنده‌ی مشکلات پنگوئن و تخمه‌ی بد، و بِنجی دِیویس خالق والِ طوفان و تَد با هم این کتاب مصوّر بامزه‌ی فوق‌العاده را خلق کرده‌اند که برای قصه‌خوانی قبل خواب عالی است.