شاهدُخت کوچولو

سارای ثروتمند که حالا در یک کشور جدید تنهاست، سعی می‌کند در مدرسه‌ی شبانه‌روزی دوست پیدا کند و جای خودش را پیدا کند. اما وقتی که متوجه می‌شود دیگر هرگ

توضیحات

سارای ثروتمند که حالا در یک کشور جدید تنهاست، سعی می‌کند در مدرسه‌ی شبانه‌روزی دوست پیدا کند و جای خودش را پیدا کند. اما وقتی که متوجه می‌شود دیگر هرگز پدر عزیزش را نخواهد دید، زندگی‌اش زیرورو می‌شود. از شاهزاده به یک دختر بی‌نوا تبدیل می‌شود، باید زندگی پر زرق و برقش را با کارگری کردن و ماندن در یک اتاق زیرشیروانی عوض کند. آیا او متوجه خواهد شد که مهربانی و بخشندگی تنها ثروت‌هایی هستند که واقعاً بهشان نیاز دارد؟