شادیِ وجودت

بیایید با هم به دنیایی جادویی سفر کنیم که در آن می‌توانیم خود خودمان باشیم و آزادانه آنچه در وجودمان است ابراز کنیم! طنز و طبع لطیف و ملموس این کتابِ

توضیحات

بیایید با هم به دنیایی جادویی سفر کنیم که در آن می‌توانیم خود خودمان باشیم و آزادانه آنچه در وجودمان است ابراز کنیم! طنز و طبع لطیف و ملموس این کتابِ مصور، کودکان را شاد خواهد کرد و پیامش تا عمق وجودشان نفوذ می‌کند که: آن‌ها همان‌طوری که هستند، بهترین‌اند! این کتاب بهترین هدیه است برای هر کسی که به جرقه‌ای از شادی‌ نیاز دارد.