سونیک – مسابقه‌ی تیمی

یک ناشناس سروکله‌اش پیدا شده و مسابقه‌‌ی ماشین‌سواری بزرگی برای سونیک و دوستانش راه انداخته است. البته اِگمن هم به‌عنوان مهمان افتخاری با ماشین متقلب

توضیحات

یک ناشناس سروکله‌اش پیدا شده و مسابقه‌‌ی ماشین‌سواری بزرگی برای سونیک و دوستانش راه انداخته است. البته اِگمن هم به‌عنوان مهمان افتخاری با ماشین متقلبش برای بُرد تلاش می‌کند. اما ساکنین ویسپ با وجود رقابتی که دارند، در برابر اگمن با هم متحد می‌شوند.