سونیک خارپشت زبل – قسمت ۴

سونیک به کمک شهری می‌رود که مورد هجوم بزرگ‌ترین لشکر ربات‌ها قرار گرفته است. خوشبختانه، دوست قدیمی‌اش به کمک او می‌آید و…

توضیحات

سونیک به کمک شهری می‌رود که مورد هجوم بزرگ‌ترین لشکر ربات‌ها قرار گرفته است. خوشبختانه، دوست قدیمی‌اش به کمک او می‌آید و…