سونیک خارپشت زبل – قسمت ۳

زمانی که تبهکاران شریر پیدایشان می‌شود، سونیک و بندانگشتی درست مثل زمان‌های قدیم با هم متحد می‌شوند. گروهی از مردم شهر گروگان گرفته شده‌اند اما آیا ات

توضیحات

زمانی که تبهکاران شریر پیدایشان می‌شود، سونیک و بندانگشتی درست مثل زمان‌های قدیم با هم متحد می‌شوند. گروهی از مردم شهر گروگان گرفته شده‌اند اما آیا اتحاد این دو قهرمان برای نجات مردم کافی خواهد بود؟