سونیک خارپشت زبل – قسمت ۱

سونیک در یک ماجرای جدید! بعد از نقش بر آب کردنِ آخرین حقه‌ی دکتر اِگمَن، سونیک به دور دنیا سفر می‌کند تا لشکر رُبات‌ها را که در حال غارت شهرها و روستا

توضیحات

سونیک در یک ماجرای جدید! بعد از نقش بر آب کردنِ آخرین حقه‌ی دکتر اِگمَن، سونیک به دور دنیا سفر می‌کند تا لشکر رُبات‌ها را که در حال غارت شهرها و روستاها هستند، شکست دهد. اما او به‌تنهایی قادر به انجام این کار نیست! یک دوست قدیمی به کمک او می‌آید…