سونیک خارپشت زبل – سالنامه

در دنیای پُرماجرای سونیک، هر گوشه و کناری حادثه‌ای در کمین نشسته و حتی سریع‌ترین خارپشت جهان هم نمی‌تواند از پسِ همه‌ی آن‌ها بربیاید! سونیک و دوستانش

توضیحات

در دنیای پُرماجرای سونیک، هر گوشه و کناری حادثه‌ای در کمین نشسته و حتی سریع‌ترین خارپشت جهان هم نمی‌تواند از پسِ همه‌ی آن‌ها بربیاید! سونیک و دوستانش را دنبال کنید تا با آن‌ها همراه شوید…