سلام کیتی – خوشمزه!

کیتیِ محبوبِ «سلام کیتی» با کلی خوراکی خوشمزه به سراغمان امده!
کیتی چه خوراکی‌هایی برایمان دارد؟ یک چیز شیرین، یک چیز تند و تیز و یک کیک فوق‌العاده! ت

توضیحات

کیتیِ محبوبِ «سلام کیتی» با کلی خوراکی خوشمزه به سراغمان امده!
کیتی چه خوراکی‌هایی برایمان دارد؟ یک چیز شیرین، یک چیز تند و تیز و یک کیک فوق‌العاده! تازه، دانیِل عزیز هم برایمان شام می‌پزد… ولی… بهتر است برنامه‌ی دیگری هم برای شامتان تدارک ببینید!
کیتی یک دوست جدید هم پیدا می‌کند که اشتهایی تمام‌نشدنی دارد!
برای دسر هم جا نگه دارید! خوراکی‌های خوشمزه‌ای در انتظارتان است!