سفیدبرفی و هفت کوتوله – یک غافلگیری بزرگ

سفیدبرفی مهربان، حتی بعد از ازدواج با شاهزاده و زندگی در قصر باز هم کوتوله‌های دوست داشتنی و سخت‌کوش خودش را فراموش نمی‌کند و تحت هر شرایطی طوری برنام

توضیحات

سفیدبرفی مهربان، حتی بعد از ازدواج با شاهزاده و زندگی در قصر باز هم کوتوله‌های دوست داشتنی و سخت‌کوش خودش را فراموش نمی‌کند و تحت هر شرایطی طوری برنامه‌ریزی می‌کند که بتواند تندتند بهشان سر بزند.
در یک صبح بهاری، سفیدبرفی تصمیم می‌گیرد کوتوله‌های عزیزش را غافلگیر کند تا بعد از یک روز سخت کاری، حسابی خستگی از تنشان در بیاید.