ساخت‌وساز در حیاط پشتی – مهندسی

سوزی و مکس قرار است یک زمین بازی بسازند! با کمک خانم گیزمو، آن‌ها درباره‌ی برنامه‌ریزی یک پروژه و استفاده از روش‌های درست و مواد می‌آموزند. آیا دانش آ

توضیحات

سوزی و مکس قرار است یک زمین بازی بسازند! با کمک خانم گیزمو، آن‌ها درباره‌ی برنامه‌ریزی یک پروژه و استفاده از روش‌های درست و مواد می‌آموزند. آیا دانش آن‌ها درباره‌ی مهندسی باعث صرفه‌جویی در زمان بازی‌شان می‌شود؟
این داستان مفاهیم برنامه‌ریزی و اجرای یک پروژه را معرفی می‌کند. کودکان به همراه مکس و سوزی شگفتی‌های مهندسی را می‌آموزند.