زمین! – ۴.۵۶ میلیارد سال اول زندگی من

آماده شوید تا همه‌چیز را درباره‌ی زمین از دیدگاه خود زمین یاد بگیرید! در این کتاب بامزه اما علمی، که پُر از حقایق علمی مناسب‌سازی شده برای کودکان است،

توضیحات

آماده شوید تا همه‌چیز را درباره‌ی زمین از دیدگاه خود زمین یاد بگیرید! در این کتاب بامزه اما علمی، که پُر از حقایق علمی مناسب‌سازی شده برای کودکان است، خوانندگان درباره‌ی زمان‌های مهم زندگی زمین می‌آموزند و با لحظه‌های مهم دوران کودکی‌ زمین از ۴ میلیارد سال پیش تا امروز آشنا می‌شوند.