روز تک‌شاخ

روز تک‌شاخ‌: یک کتاب جادویی درباره‌ی مهربانی
مهم‌ترین قانون روز تک‌شاخ‌ این است که خوش بگذرانند، خوش بگذرانند، خوش بگذرانند!

تک شاخ‌ها‌ روز محبوبشان

توضیحات

روز تک‌شاخ‌: یک کتاب جادویی درباره‌ی مهربانی
مهم‌ترین قانون روز تک‌شاخ‌ این است که خوش بگذرانند، خوش بگذرانند، خوش بگذرانند!

تک شاخ‌ها‌ روز محبوبشان در سال را جشن می‌گیرند. روزی که با رنگین‌کمان‌ها، کیک‌های فنجانی، پروانه‌ها و همه‌ی چیزهای خوشحال کننده کامل می‌شود. اما وقتی که معلوم می‌شود که یک موجود متفاوت در میان آن‌هاست، مهمانی متوقف می‌شود…
آیا تک‌شاخ‌‌ها از همه‌ی موجودات متفاوت استقبال می‌کنند و به خوش‌گذارنی‌ پر زرق و برقشان ادامه می‌دهند؟
در روز تک‌شاخ‌ هر چیزی که خاص باشد باعث خوشحالی است؛ تک‌شاخ‌ها، جشن‌، و از همه مهم‌تر، دوستی.