رسم به‌هم رسیدن

وقتی که یک پسربچه به ملاقات پدربزرگش می‌رود، نداشتن زبان مشترک باعث ایجاد سردرگمی، کلافگی و در نهایت سکوت بین آن‌دو می‌شود. امّا وقتی می‌نشینند تا با

توضیحات

وقتی که یک پسربچه به ملاقات پدربزرگش می‌رود، نداشتن زبان مشترک باعث ایجاد سردرگمی، کلافگی و در نهایت سکوت بین آن‌دو می‌شود. امّا وقتی می‌نشینند تا با هم نقاشی بکشند، اتفاقی جادویی رخ می‌دهد و با عشقی مشترک به هنر و قصه‌گویی، پیوندی ورای کلمات بینشان ایجاد می‌شود.