رایا و آخرین اژدها

فیلم رایا و آخرین اژدها، محصولی از استودیوی انیشمیشنی والت دیزنی، رایا را به همگان معرفی می‌کند. او مبارزی از سرزمین خیالی کوماندرا است که با افراد مخ

توضیحات

فیلم رایا و آخرین اژدها، محصولی از استودیوی انیشمیشنی والت دیزنی، رایا را به همگان معرفی می‌کند. او مبارزی از سرزمین خیالی کوماندرا است که با افراد مختلفی از دیگر بخش‌های سرزمین متحد می‌شود تا آخرین اژدها را پیدا کنند و شادی و اتحاد را دوباره به دنیایشان بازگردانند. هیجان فیلم را باری دیگر با خواندن این داستان اقتباسی تجربه کنید!