راپونزل یک دوست پیدا می‌کند

راپونزل، شاهدخت داستان گیسوکمند دیزنی، یک دختر کوچولوی تنها بود تا اینکه با بهترین دوستش، پاسکال، آشنا شد. بچه‌های ۳ تا ۷ ساله از خواندن داستان دوستی

توضیحات

راپونزل، شاهدخت داستان گیسوکمند دیزنی، یک دختر کوچولوی تنها بود تا اینکه با بهترین دوستش، پاسکال، آشنا شد. بچه‌های ۳ تا ۷ ساله از خواندن داستان دوستی این دو با یکدیگر حسابی لذت خواهند برد.