رالف خرابکار در دنیای اینترنت

رالف خرابکار و وانلوپه این‌بار سر از دنیای اینترنت درآورده‌اند و با ضرب شستی هم که رالف دارد، خدا می‌داند آن را سالم می‌گذارد یا نه. این مجموعه‌ی گراف

توضیحات

رالف خرابکار و وانلوپه این‌بار سر از دنیای اینترنت درآورده‌اند و با ضرب شستی هم که رالف دارد، خدا می‌داند آن را سالم می‌گذارد یا نه. این مجموعه‌ی گرافیکی از آن سبک کتاب‌های «برو پی ماجراجویی» است که ماجراجوی اصلی‌اش شما هستید…