دیو و دلبر – دوستی برای فیلیپ

فیلیپ اسب محبوب بل، مدتی است غمگین است و دل و دماغ ندارد.
بل برای حل مشکل فیلیپ تمام کتاب‌های کتابخانه‌ی قلعه را زیر و رو می‌کند. او و لومیر و کاگز سع

توضیحات

فیلیپ اسب محبوب بل، مدتی است غمگین است و دل و دماغ ندارد.
بل برای حل مشکل فیلیپ تمام کتاب‌های کتابخانه‌ی قلعه را زیر و رو می‌کند. او و لومیر و کاگز سعی می‌کنند فیلیپ را خوشحال کنند امّا تلاششان بی‌نتیجه می‌ماند، تا اینکه بل تصمیم می‌گیرد فیلیپ را برای سواری به جنگل ببرد.