دُرا و دوستان – پری‌های دریایی در جستجوی گنج

دُرا و دوستانش برای برنامه‌ی پاک‌سازی ساحل و جستجوی گنج حسابی هیجان دارند. مامان‌ها و باباهایشان توی ماسه‌ها سکه‌های طلا مخفی کرده‌اند و بچه‌ها هم زبا

توضیحات

دُرا و دوستانش برای برنامه‌ی پاک‌سازی ساحل و جستجوی گنج حسابی هیجان دارند. مامان‌ها و باباهایشان توی ماسه‌ها سکه‌های طلا مخفی کرده‌اند و بچه‌ها هم زباله جمع می‌کنند و هم گنج! اما موقع استراحت، وقتی کیسه‌ی طلاهایشان را روی سنگی می‌گذارند، سنگ راه می‌افتد و می‌رود توی آب! بله، سنگ نیست، لاک‌پشت است! یک پری دریایی بدجنس او را فرستاده و می‌خواهد همه‌ی طلاها را بدزدد! یعنی دُرا و دوستانش می‌توانند طلاها را برگردانند؟