دونالد و میکی – قسمت ۱

در این داستان، سرآشپز دونالد با سُس مخصوص خودش غوغایی در شهر به پا می‌کند و از آن طرف، میکی، با چلمبه‌ی قلمبه درگیر می‌شود!

توضیحات

در این داستان، سرآشپز دونالد با سُس مخصوص خودش غوغایی در شهر به پا می‌کند و از آن طرف، میکی، با چلمبه‌ی قلمبه درگیر می‌شود!