دور دنیا با ویولت

ویولت دختر ۱۲ ساله‌ای است که به همراه سیرک ماه دور دنیا را می‌گردد. مادرش در سیرک یک گلوله‌ی توپ انسانی است و پدرش هم تعلیم‌دهنده‌ی حشرات! ویولت گاهی

توضیحات

ویولت دختر ۱۲ ساله‌ای است که به همراه سیرک ماه دور دنیا را می‌گردد. مادرش در سیرک یک گلوله‌ی توپ انسانی است و پدرش هم تعلیم‌دهنده‌ی حشرات! ویولت گاهی اوقات حاضر است هرچه را که دارد بدهد تا در عوض یک زندگی معمولی داشته باشد و پدر و مادرش شغل‌های کسالت‌باری داشته باشند و همه‌شان توی یک خانه‌ی واقعی زندگی کنند. امّا زندگی او زمین تا آسمان با یک زندگی معمولی فرق می‌کند! ویولت در پاریس با هانری دو تولوز‌ـ‌لوترک آشنا می‌شود، نقاشی بامزه و عجیب و غریب که به ویولت نشان می‌دهد چطور باید قدر متفاوت بودنش را بداند و از آن لذت ببرد!