دنیای رنگ‌ها – ردّپای آبی و شما

رنگ‌ها را با شخصیت‌های سریال ردپای آبی و شما بیاموزید!

پسرها و دخترهای کوچولو با این کتاب جدید از سریال ردپای آبی و شما به جستجو در دنیای رنگ‌ها علاق

توضیحات

رنگ‌ها را با شخصیت‌های سریال ردپای آبی و شما بیاموزید!

پسرها و دخترهای کوچولو با این کتاب جدید از سریال ردپای آبی و شما به جستجو در دنیای رنگ‌ها علاقه‌مند می‌شوند. در این کتاب جاش و دوستان قدیمی مانند بیلچه، سطل و آبی حضور دارند!