در

آن‌سوی این در اسرارآمیز چیست؟
تنها یک راه برای فهمیدنش هست: باید از این در وارد شوی!
جاییِن لی در این کتاب مصوّر، خوانندگان را به ماجراجویی در دنیایی

توضیحات

آن‌سوی این در اسرارآمیز چیست؟
تنها یک راه برای فهمیدنش هست: باید از این در وارد شوی!
جاییِن لی در این کتاب مصوّر، خوانندگان را به ماجراجویی در دنیایی غیرمنتظره می‌برد، بدون هیچ کلمه‌ای!
نقاشی‌های لطیف و پر از جزئیات و رمزآلود این کتاب به تدریج از خاکستری به رنگ‌های روشن و شفاف تغییر حالت می‌دهند، همان‌طوری که یک کودک کنجکاو از در اسرارآمیزی وارد می‌شود و کشف می‌کند که داشتن ذهن باز، کلید ماجراجویی و دوستی است. این کتاب با استفاده از رئالیسم جادویی به ما یادآوری می‌کند که از دیگران نهراسیم.