در جستجوی طلا – شهر لگو

کتاب خواندن در شهر لگو هرگز خسته‌کننده نیست. یک قصه‌ی جدید و یک ماجرای تازه! این بار داستان یک معدن طلا، تونل‌های تاریک در زیر زمین، حفر دیوارهای سنگی

توضیحات

کتاب خواندن در شهر لگو هرگز خسته‌کننده نیست. یک قصه‌ی جدید و یک ماجرای تازه! این بار داستان یک معدن طلا، تونل‌های تاریک در زیر زمین، حفر دیوارهای سنگی، همه و همه برای یافتن طلا!