درون و بیرون – غصه تا همیشه؟

غم همیشه برای مشکلات زندگی، زیادی غصه می‌خورد. به‌هرحال او غم است دیگر. اما بقیه‌ی احساس‌ها در مرکز فرماندهی مصمم‌اند تا کاری کنند که غم، هر حس دیگری

توضیحات

غم همیشه برای مشکلات زندگی، زیادی غصه می‌خورد. به‌هرحال او غم است دیگر. اما بقیه‌ی احساس‌ها در مرکز فرماندهی مصمم‌اند تا کاری کنند که غم، هر حس دیگری به‌جز ناراحتی را تجربه کند! آیا بالاخره بعد از مرور برخی خاطرات عالی رایلی، غم می‌تواند خوشحال شود؟