دختر شاه پریون واقعی

با اینکه دوستان و خانواده‌ی جرالدین به پری‌ها باور ندارند، او در اعماق قلبش می‌داند که یک دختر شاه پریون واقعی است. جرالدین از صبح تا شب تمام کارهای ی

دسته: , , برچسب:

توضیحات

با اینکه دوستان و خانواده‌ی جرالدین به پری‌ها باور ندارند، او در اعماق قلبش می‌داند که یک دختر شاه پریون واقعی است. جرالدین از صبح تا شب تمام کارهای یک دختر شاه پریون را انجام می‌دهد: لباس سلطنتی خودش را می‌پوشد، مهارت‌های پرواز را تمرین می‌کند و همیشه سرش درد می‌کند برای حل‌کردن مشکلات. اما این را هم می‌داند که با تاج به سرگذاشتن و این‌ور و آن‌ور رفتن کسی دختر شاه پریون نمی‌شود. ناخن‌های کثیف و زانوهای زخم و زیلی بهایی است که یک دختر شاه پریون واقعی باید برای یک روز عالی بپردازد.