دانشمند کوچک، آرزوهای بزرگ داشته باش

دوازده کودک و دوازده اتاق‌ و وقت خواب! راه‌های مختلف برای شب به‌خیر گفتن با علم!
کنجکاوی و جستجوگری را به کمک این کتاب در دانشمندان کوچک خود تقویت کنی

توضیحات

دوازده کودک و دوازده اتاق‌ و وقت خواب! راه‌های مختلف برای شب به‌خیر گفتن با علم!
کنجکاوی و جستجوگری را به کمک این کتاب در دانشمندان کوچک خود تقویت کنید. این کتاب یازده شاخه از علم را معرفی می‌کند، از نجوم‌ گرفته تا فیزیک و شیمی و زمین‌شناسی و کودکان را برای کاوش کردن به هیجان می‌آورد. همچنین در پایان کتاب اطلاعات اضافی درباره‌ی شاخه‌ها‌ی مختلف علم در نظر گرفته شده است.